Colegiul Medicilor Stomatologi Caraș-Severin (CMSCS) este format din medici stomatologi care profesează pe teritoriul județului Caraș-Severin.  Aici găsiți informaţii despre legislaţie, mebrii şi activitatea CMSCS.

Despre CMSR

Colegiul Medicilor Stomatologi din România funcționează în baza Legii 95/2006, titlul XIII și a Regulamentului de Organizare și Funcționare.

Toți medicii dentiști și stomatologi din România care doresc să-și exercite profesia sunt obligați prin lege să devină membri ai Colegiului Medicilor Stomatologi din România, având drepturi și obligații conform legii 95/2006 – titlul XIII.

CMSR este organism profesional, apolitic, fără scop patrimonial, de drept politic, cu responsabilitate delegată de autoritatea de stat în domeniul autorizării, controlului, supravegherii și îndrumării profesiei de medic.

CMSR este organizat pe criterii teritoriale, la nivel local având personalitate juridică, patrimoniu și buget propriu precum și autonomie funcțională, organizatorică și financiară.

Activități principale:

  • controlul și supravegherea exercitării profesiei de medic dentist,
  • aplicarea legilor și a regulamentelor care organizează și reglementează exercitiul profesiei,
  • reprezentarea intereselor profesiei de medic dentist și păstrarea prestigiului acestei profesiuni în cadrul vieții sociale.

Misiunea noastră:

  • apărarea, libertatea și independența profesională a medicului dentist în exercitarea profesiei,
  • promovăm drepturile și interesele medicului dentist în toate domeniile de activitate,
  • asigurăm respectarea de catre medicul dentist a obligațiilor ce îi revin față de pacient și de sănătatea publică.

Organizare

CMSR este organizat pe criterii teritoriale, la nivel național, respectiv la nivelul municipiului București, iar filialele teritoriale respectiv a municipiului București au autonomie funcțională, organizatorică și financiară. Atribuțiile CMSR nu pot fi exercitate de nici o altă asociație profesională.